ÁSZF

A Radiátor '75 Kft.  webáruház üzemeltetője: a Radiátor '75 Kft.

A felhasználók a szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadják a jelen szabályzat feltételeit, mely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására.

A Radiátor '75 Kft. tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, különösen az alábbiakat:

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt,
- A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995.X.24-i 95/46/EK irányelvét,
- A Strasbourhban,1981.I.28-án kelt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998.évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezményt,
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvényt,
- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényt.

A Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Radiátor '75 Kft. (továbbiakban üzemeltető) kezelje a felhasználók személyes adatait. Üzemeltető kijelenti, hogy felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. A felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az üzemeltető harmaik fél számára nem szolgáltatja ki.

Felhasználói számára az üzemeltető lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

Az adatok egyéb célra csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló (regisztráló) kifejezetten hozzájárul. A felhasználói adatokba kizárólag az üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele.

Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az üzemeltető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Az üzemeltető vállalja, hogy a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre kizárólag a Radiátor '75 Kft. Hírlevelét küldi, mely szolgáltatással, felhasználók minél gyorsabb tájékoztatását kívánja biztosítani.

Az üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz rajta kívül álló okokból.

A Radiátor '75 Kft.   webáruház használata során WEB alapú programok kerülhetnek felhasználóink számítógépeire, amelyek internetes eszközeiben (számítógépében, operációs rendszerében és egyéb alkalmazásaiban) semmilyen károsodást nem okoznak, így minden erre vonatkozó megkereséssel kapcsolatos felelősségtől elhatároljuk magunkat.

Az üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

Ha a regisztrációs szabályzatot elfogadja, kérjük kattintson az "Elfogadom" gombra.

Köszönjük, és köszöntjük a Radiátor '75 Kft.   webáruház regisztrált felhasználói között.